Eskimi DSP Hizmetleri için Genel Şartlar

1. Arka plan

1.1. Eskimi , medya alıcılarının Eskimi 'un ilişkide olduğu çevrimiçi yayıncılar ve reklam borsaları tarafından sunulan web siteleri ve uygulamalarda mobil dijital reklam satın almak için açık artırma benzeri bir formatta gerçek zamanlı olarak teklif vermelerini sağlayan gerçek zamanlı bir ticaret teknolojisi platformunun sahibidir ve işletmektedir (söz konusu gerçek zamanlı ticaret teknolojisi platformu bundan böyle "Demand Side Platform" veya "DSP").

1.2. Bu Genel Şartlar, Müşteriler Eskimi DSP adresini, hedeflenen kitleye yönelik reklamları ("Reklamlar") görüntülemek için Eskimi DSP aracılığıyla sunulan Reklam Envanterine teklif vermek için kullandıklarında uygulanır.

1.3. Bu Genel Koşullar, Eskimi ve Müşteri tarafından imzalanan Eskimi DSP Hizmet Sözleşmesinde öngörülen Özel Koşullar ile birlikte ve ayrıca her türlü ek sözleşme ve/veya ekler, taraflar arasında, Eskimi 'un Müşteriye Hizmetleri sağlamayı ve Müşterinin de bu Hizmetleri kullanmayı taahhüt ettiği bütün bir sözleşmeyi teşkil eder.

2. Tanımlar

2.1 Sözleşmenin amacı doğrultusunda, aşağıdaki büyük harfli kelimeler aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

2.1.1. "Reklamlar", Hizmetlerin sağlanması sırasında dijital içerik kaynaklarında (web siteleri, uygulamalar, vb.) görüntülenen reklamlar anlamına gelir.

2.1.2. "Reklam Envanteri", Reklamların yerleştirilmesi için DSP aracılığıyla kullanıma sunulan reklam alanı miktarı anlamına gelir. 

2.1.3. "Acente" , Eskimi DSP üzerinden Kampanyalarının yürütülmesinde müşterileri için bir aracı olarak hareket eden Müşteri anlamına gelir.

2.1.4. "Sözleşme" , bu Genel Şartlar, Özel Şartlar ve Eskimi ile Müşteri arasında imzalanan tüm ekler ve ek anlaşma anlamına gelir.

2.1.5. "Kampanya", Müşterinin veya Müşteri adına Eskimi 'un DSP işlevsellik araçlarını kullanarak DSP 'a girdiği reklamın tanımlanmış parametreleri ve hedefleri anlamına gelir.

2.1.6. "Talepler" üçüncü bir tarafça ileri sürülen her türlü iddia, talep, dava veya işlem anlamına gelir.

2.1.7."Gizli Bilgi", bir tarafın ("İfşaEden Taraf") diğer tarafa ("Alıcı Taraf") sözlü veya yazılı olarak ifşa ettiği, gizli olarak tanımlanmış veya belirlenmiş veya bilginin niteliği ve ifşayı çevreleyen koşullar göz önüne alındığında gizli olduğu makul bir şekilde anlaşılması gereken, bu Sözleşmenin hüküm ve koşulları (fiyatlandırma dahil), iş ve pazarlama planları, teknoloji ve teknik bilgiler, ürün tasarımları, ticari sırlar ve iş süreçleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm gizli ve tescilli bilgileri anlamına gelir.

2.1.8. "CPA"/ "Cost Per Action", reklamverenin reklamla bağlantılı belirli bir eyleme (satın alma, form gönderme vb.) ulaşmaya odaklandığı bir çevrimiçi reklamcılık modelidir.

2.1.9. "TBM" / "Tıklama Başına Maliyet", web sitelerine trafik yönlendirmek için kullanılan ve reklamverenlerin reklam tıklandığında ödeme yaptığı bir İnternet reklam modelidir.

2.1.10. "CPM" / "Cost Per Mille" reklamcılıkta yaygın olarak kullanılan bir ölçüm olup, reklamın bin kez gösterilmesinin maliyeti üzerinden satın alınır.

2.1.11. "Reklamöğeleri", DSP 'un son kullanıcılara göstermesi için kabul edilebilir olan ve Müşteri veya müşterisi tarafından sağlanan görüntülü bannerlar, video reklamlar, zengin medya reklamları veya diğer reklam materyalleri anlamına gelir

2.1.12. "DMP"/"Veri Yönetim Platformu", Eskimi'un DSP adresinin son kullanıcı verilerini, Kampanya verilerini, tarama verilerini, teklif verilerini yakalamak ve depolamak, Birinci Taraf Verilerini ve Üçüncü Taraf Verilerini kullanarak sınırlamaya ve ek hedeflemeye izin vermek için oluşturulan bir parçası anlamına gelir.

2.1.13. "Birinci Taraf Verileri", web sitelerinde ve (veya) açılış sayfalarında uygulanan Eskimi DMP etiketleri kullanılarak Kampanya sürecinde Müşteri veya müşterileri tarafından toplanan veriler anlamına gelir.

2.1.14. "IO", Kampanyanın ana koşullarını (tanıtılan markalar ve/veya ürünler, Kampanya bütçesi, faturalama parametreleri vb. gibi) belirleyen ve Müşteri tarafından imzalanarak DSP adresine yüklenen belge olan Ekleme Emri anlamına gelir.

2.1.15. "Hizmetler", Kampanyaların Eskimi DSP üzerinden yürütülmesi ve Kampanya Reklamlarının Reklam Envanterine yerleştirilmesi için Eskimi tarafından Müşteriye sağlanan dijital reklamcılık hizmetleri anlamına gelir. 

2.1.16. "Özel Koşullar", Eskimi ile Müşteri arasında imzalanan Eskimi DSP Hizmet Sözleşmesinde öngörülen hüküm ve koşullar veya Müşteri tarafından çevrimiçi Hizmet siparişi verirken kabul edilen hüküm ve koşullar anlamına gelir.

2.1.17. "Harcama Bonusu" Eskimi tarafından Müşteriye Eskimi DSP adresindeki Hizmetler için harcanacak ek bütçe şeklinde sağlanan hizmet kullanım hacmine dayalı müşteri teşviki türü anlamına gelir. 

2.1.18. "Üçüncü Taraf Verileri" Eskimi tarafından DSP ve DMP'nin bir parçası olarak toplanan veriler anlamına gelir. Bu tür verilere örnek olarak kullanıcıların demografik bilgileri, tarama geçmişi ve ham verilerden oluşturulan segmentler verilebilir.

3. Kampanya Yönetim Süreci

3.1 Eskimi , Kampanya için Ekleme Emri (IO) imzalandığında ve Müşteri tarafından DSP adresine yüklendiğinde DSP adresinde Kampanyaları yürütecektir.

3.1.1. Müşteriye, Müşterinin Kampanyaları, Kreatifleri yükleyebileceği, hedeflemeyi tanımlayabileceği ve istatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebileceği DSP istatistiksel gösterge tablosu sağlanacaktır.

3.1.2. Müşterinin talebi üzerine Eskimi Kampanya yönetimi, optimizasyon ve hedefleme için reklam operasyon kaynakları sağlayabilir. 

3.1.3. Kampanya raporları kontrol panelinde görüntülenecek ve Müşteri tarafından herhangi bir zamanda platformdan PDF biçiminde indirilebilecektir. Raporlar, Müşteriye fatura kesmek için temel teşkil edecektir.

3.1.4. Kampanyalar, belirli Kampanya metriklerine (TBM, EBM, CPL, CPI veya diğerlerine dayalı) ulaşmak için DSP adresinde çalıştırılabilir, ancak Müşterinin faturalandırma temeli BGBM olacaktır.

4. Hizmetler için Ödemeler

4.1. Eskimi , DSP adresinde gerçekleştirilen her Kampanya için her ay bir önceki aya ait fatura düzenleyecektir. Faturalar bir önceki ayın son günü tarihli olacaktır. 

4.2. Ön ödemeli Hizmetler söz konusu olduğunda, fatura Müşteriden ödemenin alınmasının ardından düzenlenecektir.

4.3. Müşteri faturayı aldıktan sonra 5 takvim günü içinde herhangi bir yorumda bulunmazsa, faturanın tamamen doğru olarak kabul edildiği varsayılır.

4.4. Eskimi faturası için standart ödeme süresi faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gündür. Özel Koşullarda farklı bir vade belirtilmişse, Özel Koşulların hükümleri uygulanır.

4.5. Müşteri, Eskimi tarafından düzenlenen faturalara göre ödemelerdeki gecikmelerden sorumlu olacak ve Özel Koşullarda belirtilen günlük faiz oranını ödeyecektir.

4.6. Ödemenin yapılmaması durumunda Eskimi , Müşteriye herhangi bir ek bildirimde bulunmaksızın veya Müşterinin önceden onayını almaksızın Müşterinin borcunu üçüncü taraflara devredebilir.

5. Teşvikler

5.1. Eskimi , Müşterinin DSP adresindeki harcama seviyelerine bağlı olarak Müşteriye Hizmet hacmi teşvikleri sağlayabilir. 

5.2. Hizmetler için belirli bir harcama seviyesine ulaşıldığında Müşteri, Sözleşme eki veya ek sözleşmenin hüküm ve koşulları uyarınca sağlanacak bir Harcama Bonusu veya başka bir teşvik almaya hak kazanabilir.

5.3. Eskimi , Müşterinin ödeme taahhütlerini yerine getirmemesi veya Sözleşmenin diğer ihlalleri nedeniyle Müşteri için teşvikleri uygulamama veya iptal etme hakkına sahip olacaktır. Müşteriye verilen teşvikin iptal edilmesi durumunda Eskimi , Müşterinin işbu Sözleşme kapsamındaki taahhüdünü ihlal etmesi nedeniyle iptal edilen indirimler için Müşteriye fatura kesme hakkına sahip olacaktır.

6. Reklam Yaratıcılarının Uyumu

6.1. Müşteri, her bir reklamın esaslı içeriğinden tek başına sorumludur. Müşteri, Reklam Yaratıcılarının ve açılış sayfalarının aşağıdakileri içeren herhangi bir içerik içermemesini veya bunlara bağlantı vermemesini sağlamak için ticari olarak makul çabayı göstereceğini garanti ve beyan eder: (a) yürürlükteki herhangi bir yasayı, kuralı veya yönetmeliği ihlal eden, (b) şiddeti, ateşli silah kullanımını veya yasa dışı konuları veya faaliyetleri teşvik eden (örneğin, korunan sınıfların ayrımcılığı, nefret suçları, P2P siteleri veya telif hakkı koruma atlatma siteleri vb.

7. Veri İşleme ve Kullanımı

7.1. Hizmetleri sağlamak amacıyla Eskimi , demografik, segment hedefleme ve genel sistem genelinde yeniden hedeflemeye izin vermek için DMP içinde Üçüncü Taraf Verilerini toplar. Bu veriler Eskimi 'a aittir ve yalnızca Müşteri tarafından daha iyi Reklam hedefleme veya Reklam performansını ölçmek için kullanılabilir. Müşteri, Üçüncü Taraf verilerini satamaz, ifşa edemez veya başka herhangi bir amaçla kullanamaz.

7.2. Müşteri, Eskimi DMP piksellerini veya veri toplama kodlarını dahil ederek diğer kaynaklardan (mobil siteler, dahili sistemler vb.) kullanıcı verileri toplayabilir. Bu veriler Kampanya verilerinin bir parçası olarak toplanır ve Birinci Taraf Verileri olarak adlandırılır. Müşteri, Hizmetleri kullanmaya başlayarak Eskimi 'a münhasır olmayan, telifsiz bir lisans ve süre boyunca Birinci Taraf Verilerini Sözleşmeye uygun olarak sağlanan Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanma hakkı verir.

7.3. Eskimi , Birinci Taraf Verilerini gizli olarak ele alacak ve bu veriler üçüncü taraflara gösterilmeyecek veya başka herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır, ancak Eskimi , Eskimi 'ye işbu belge kapsamında sağlanan Birinci Taraf Verilerini kullanma ve ifşa etme hakkına sahip olacaktır: (a) DSP'u işletmek, (b) Müşteriye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek, (c) raporlama ve analitik amaçlar için, (d) mahkeme kararı, yasa veya resmi veya düzenleyici kurum tarafından gerekli görüldüğü takdirde ve (e) Müşterinin önceden yazılı izni ile başka şekilde izin verildiği şekilde.

7.4. Üçüncü Taraf Verileri ve Birinci Taraf Verileri, Eskimi Veri Koruma Düzenlemelerine uygun olarak Hizmetlerin sağlanması amacıyla Eskimi tarafından işlenir. Müşteri, Eskimi tarafından üstlenilen veri koruma önlemlerinin en azından aynı seviyesini uygulamayı ve uygulamayı kabul eder. 

8. Gizlilik

8.1. Müşteri, Hizmetleri kullanırken Eskimi Gizlilik Politikasına tam olarak uymayı kabul eder ve ayrıca veri toplama, kullanma ve ifşa etme ile ilgili olarak Müşterinin gizlilik taahhütleri hakkında kullanıcıları ifşa etmek ve bilgilendirmek için gerekli tüm önlemleri almayı kabul eder. Müşteri ayrıca, yürürlükteki yasalar uyarınca bu tür bir ifşanın gerekli olabileceği durumlarda, Hizmetlerin tedarikçisi olarak Eskimi hakkındaki bilgileri Müşteriye ifşa etmeyi kabul eder.

8.2. Müşteri, Eskimi DMP pikselleri, çerezler, işaretçiler veya benzer teknolojiler kullanılarak Birinci Taraf Verilerinin toplandığı her web sitesinde, söz konusu web sitesinin bu uygulamayı açıklayan bir gizlilik politikası göstermesini sağlayacaktır (ve Müşteri Ajans olarak hareket ediyorsa, müşterilerinin bunu yapmasını istemek için ticari olarak makul tüm önlemleri alacaktır).

8.3. Müşteri, Eskimi adresinden elde edilen Üçüncü Taraf Verilerinin hiçbir durumda belirli bir son kullanıcıyı tanımlamak için kullanılmamasını sağlayacaktır. Müşteri ayrıca Eskimi 'un kişisel olarak tanımlanabilir bilgi olarak kullanabileceği veya tanıyabileceği hiçbir Birinci Taraf Verisini Eskimi 'a iletmeyecektir.

8.4. Belirli bir son kullanıcının kişisel bilgilerinin veya diğer verilerin Müşteri tarafından veya Müşteri adına bir Reklama tıklayan veya başka bir şekilde etkileşimde bulunan son kullanıcılardan toplandığı ölçüde, Müşteri söz konusu son kullanıcıdan tüm uygun izinlerin ve feragatlerin alındığını veya alınacağını beyan ve garanti eder.

9. Fikri Mülkiyet

9.1. DSP 'un tüm fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet hakları Eskimi'a aittir. Eskimi , Sözleşme kapsamında Müşteriye DSP kullanımı için herhangi bir lisans vermez, bunun yerine DSP'un teknolojik çözümlerini ve kaynaklarını kullanarak Müşteriye bir Hizmet sağlayıcı olarak hareket eder.

9.2. Eskimi , DSP, DSP ile ilgili tüm yazılımlar, veritabanları ve diğer hususlar ve teknolojiler, bunlarla ilgili geliştirmeler, değişiklikler veya türev çalışmalar, Eskimi tarafından DSP aracılığıyla, örneğin kullanıcı arayüzleri aracılığıyla veya başka bir şekilde Müşterinin erişimine sunulan tüm materyaller ve tüm bunlarla ilgili tüm fikri mülkiyet ve mülkiyet hakları üzerindeki tüm hak, mülkiyet ve menfaatlerin sahibidir ve bunları elinde tutar. Müşteri, DSP adresini bu Sözleşmede açıkça belirtilen durumlar dışında kullanmayacaktır. Müşteri, DSP veya herhangi bir yönü veya bölümünden tersine mühendislik yapmayacak, parçalarına ayırmayacak, yeniden yapılandırmayacak, türev çalışmalar hazırlamayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek, kopyalamayacak veya başka bir şekilde kaynak kodu türetmeye çalışmayacak (bu tür eylemlere yürürlükteki yasalarca izin verildiği durumlar hariç) veya DSP adresindeki herhangi bir kimlik, ticari marka, telif hakkı veya diğer bildirimi değiştirmeyecek veya kaldırmayacak veya başkalarının bunu yapmasına izin vermeyecek veya neden olmayacaktır.

10. Tazminat

10.1. Müşteri, Eskimi, acentelerini, memurlarını, yöneticilerini ve çalışanlarını, üçüncü bir tarafça Eskimi aleyhine açılan ve aşağıdakilerden kaynaklanan Taleplere karşı tazmin edecek, savunacak ve zararsız tutacaktır: (a) Müşterinin DSP 'u bu Genel Şartları ve/veya Özel Şartları ihlal ederek kullanması, (b) bir Reklamın herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiği veya ihlal ettiği, karalayıcı, iftira niteliğinde, müstehcen, aldatıcı olduğu veya yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal ettiği iddiası veya (c) Müşterinin burada yer alan beyan veya garantilerindeki herhangi bir yanlışlık. Müşteri, Eskimi aleyhine nihai olarak hükmedilen her türlü zararı ve söz konusu Taleple doğrudan ilişkilendirilebilecek makul masraf ve giderleri (makul avukatlık ücretleri dahil) Eskimi ödeyecektir. 

10..2. Eskimi , Müşteriyi, temsilcilerini, memurlarını, yöneticilerini ve çalışanlarını, (a) DSP'un bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanıldığında herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiği iddiası veya (b) burada yer alan Eskimi beyan veya garantilerinden herhangi birinin yanlışlığı nedeniyle üçüncü bir tarafça Müşteriye karşı açılan her türlü İddiaya karşı tazmin edecek, savunacak ve zararsız tutacaktır. Eskimi Müşteriye, nihai olarak Müşteri aleyhine hükmedilen her türlü zararı ve söz konusu Taleple doğrudan ilişkilendirilebilecek makul masraf ve giderleri (makul avukatlık ücretleri dahil) ödeyecektir. 

11. Sorumluluk

11.1. Taraflardan her biri, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlalinden dolayı diğer Tarafa karşı sorumlu olacak ve söz konusu ihlalin neden olduğu zararları diğer Tarafa tazmin edecektir.

11.2. Taraflardan herhangi biri diğerine karşı hiçbir durumda kar kaybı veya özel, cezai, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan veya diğer dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır; bu zararlar ne şekilde olursa olsun ve sözleşme, haksız fiil veya herhangi bir sorumluluk teorisi kapsamında olsun ve söz konusu Taraf bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsun ya da olmasın. Ödeme yükümlülükleri hariç olmak üzere, Taraflardan birinin diğerine karşı Sözleşmeden kaynaklanan toplam yükümlülüğü hiçbir durumda aşağıdakilerden az olanını aşmayacaktır (a) 20.000 ABD Doları veya (b) Talebe yol açan olaydan önceki üç (3) aylık dönemde Eskimi adresine ödenen tutarlar. Yukarıdaki sınırlamalar, herhangi bir çözüm yolunun temel amacının başarısız olmasına bakılmaksızın geçerli olacaktır.

11.3. Bölüm 11.2'de belirtilen sorumluluk sınırlamaları aşağıdakiler için geçerli olmayacaktır: (a) Genel Şartların 12. Bölümünün (Gizlilik) ihlali, (b) 10. Bölüm kapsamında bir tazminat talebi veya (c) zararlarını sınırlandırmak isteyen Tarafın ağır ihmali; kasıtlı veya kasıtlı suistimali; sahtekarlığı; veya hileli, cezai veya kötü niyetli davranışı. 

12. Gizlilik

12.1. Gizli Bilgiler, aşağıdaki bilgileri içermez: (a) İfşa Eden Tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğün ihlali olmaksızın kamu tarafından genel olarak bilinen veya bilinir hale gelen; (b) İfşa Eden Tarafça kullanım veya ifşa kısıtlaması olmaksızın ifşa edilmeden önce Alıcı Tarafça bilinen; (c) İfşa Eden Tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğün ihlali olmaksızın Alıcı Tarafça bağımsız olarak geliştirilen; veya (d) kullanım veya ifşa kısıtlaması olmaksızın üçüncü bir taraftan haklı olarak alınan.

12.2. Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek veya haklarını kullanmak dışında herhangi bir amaçla kullanmayacaktır. Buna ek olarak, Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafın önceden yazılı izni veya kanun ya da yasal sürecin gerektirdiği durumlar haricinde, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir. 

12.3. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Taraflardan her biri, diğer Tarafın Gizli Bilgilerini, söz konusu Gizli Bilgileri bilmeye iyi niyetle ihtiyacı olan çalışanlarına, danışmanlarına veya diğer temsilcilerine ifşa edebilir; ancak söz konusu çalışan, danışman veya temsilcilerin her biri, en az burada belirtilenler kadar koruyucu gizlilik yükümlülükleriyle bağlıdır. Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerinin gizliliğini, benzer türdeki kendi gizli bilgilerinin gizliliğini koruduğu şekilde koruyacaktır (ancak hiçbir durumda makul özenden daha azını kullanmayacaktır). Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerinin gizliliğinin ihlal edildiğine dair herhangi bir fiili veya makul şüphenin farkına varması halinde İfşa Eden Tarafa derhal bildirimde bulunacaktır.

12.4. Alıcı Taraf, kanun veya yasal süreç tarafından İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini ifşa etmeye zorlanırsa, İfşa Eden Tarafa bu tür bir zorunlu ifşa hakkında (yasal olarak izin verildiği ölçüde) derhal önceden bildirimde bulunacak ve İfşa Eden Tarafın ifşaya itiraz etmek istemesi halinde, masrafları İfşa Eden Tarafa ait olmak üzere makul yardım sağlayacaktır.

12.5. Hizmetlerin sağlanmasının sona ermesi üzerine, Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerinin gizliliğini beş (5) yıl boyunca korumaya devam edecek ve talep üzerine, bu Gizli Bilgileri içeren tüm materyalleri İfşa Eden Tarafa iade edecek veya (İfşa Eden Tarafın seçimine bağlı olarak) imha edecektir. 

13. Mücbir sebepler

13.1. Ödeme yükümlülükleri hariç olmak üzere, Taraflardan hiçbiri, yangın, sel, kaza, deprem, telekomünikasyon hattı arızaları, elektrik kesintileri, ağ arızaları, DDOS saldırıları veya iş anlaşmazlıkları veya etkisi DSP veya web sitesini kapatabilecek diğer siber saldırılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklanması halinde, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki gecikme veya temerrütten sorumlu olmayacaktır.

14. Hizmetlerin Feshi ve Askıya Alınması

14.1. Eskimi , Müşteri tarafından Sözleşmenin önemli ölçüde ihlal edilmesi nedeniyle Müşteriye yazılı bir bildirimde bulunarak Sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere feshedebilir.

14.2. Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafa 30 günlük yazılı bir bildirimde bulunarak (e-posta yeterli olacaktır) Sözleşmeyi kolaylık sağlamak için feshedebilir.

14.3. Eskimi , Müşteriye yazılı bir bildirimde bulunarak aşağıdaki nedenlerle Hizmetleri askıya alabilir: (i) Müşterinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi; (ii) Müşterinin DSP ve/veya Hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak Eskimi DSP adresine zarar verecek, işlevlerini aksatacak veya Eskimi ve/veya Hizmetlerinin bütünlük itibarını olumsuz etkileyecek şekilde kullanması; (iii) Müşterinin Sözleşmede öngörülen garanti ve beyanlara uymaması; (iv) Müşterinin Genel Şartların 6, 7, 8, 9 ve 12. bölümlerinde öngörülen yükümlülükleri ihlal etmesi.

15. Geçerli Kanun

15.1. Hizmetlerin sağlanması, Özel Koşullarda aksi belirtilmediği takdirde Litvanya Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır.

15.2. Taraflar, Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle ilgili her türlü anlaşmazlık veya uyuşmazlığı dostane müzakereler yoluyla çözmek için ellerinden gelen çabayı göstermeyi taahhüt ederler. Sözleşme'den veya Sözleşme'nin ihlalinden, feshinden veya geçersizliğinden kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, uyuşmazlık veya talep, yürürlükteki yasalarda belirtilen prosedüre uygun olarak çözülecektir.

15.3. Müşterinin ödeme yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan ihtilaflar, Eskimi'un seçimine göre, ya Müşterinin yargı yetkisine sahip mahkemelere ya da Taraflar için en verimli dava prosedürünü sağlayan Eskimi'un yargı yetkisine sahip mahkemelere çözüm için verilecektir.

16. Tanıtım

16.1. Bu Sözleşme süresince, Taraflardan her biri diğer Tarafın adını ve logosunu kendi web sitesinde ve müşteri, satıcı listeleri veya pazarlama, analitik ve/veya finansal materyaller gibi diğer tanıtım materyallerinde kullanabilir. 


"Tüm Çerezleri Kabul Et" seçeneğine tıklayarak, sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak için cihazınızda çerezlerin saklanmasını kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı görüntüleyin veya Tercihleri düzenleyin.